Volatilite Nedir?

Altcoinler, Bitcoin, Canlı Kripto Para Piyasası, Coin Keşif, Fan Tokens, Genel, Metaverse ve NFT Kas 18, 2022 Yorum Yok

Volatilite, finansal piyasalarda muhakkak bir eserin makul bir Vakit içerisinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Üleş senedi piyasasındaki risk ve belirsizlik Anlatım etmekte kullanılan bir tabirdir.

Volatilite, fiyatlardaki değişimin ne kadar yüksek aralıklarla gerçekleştiğini, finansal eserin fiyat hareketleri ortasındaki farkın büyüklüğünü ölçer. Volatilite birinci sefer 1993 yılında ölçülmeye başlanmış ve günümüz piyasalarında, global ölçekte kullanılmaya başlanmıştır. Birçok durumda, volatilite ne kadar yüksek olursa varlıklar de bir o kadar riskli olur. Volatilite, aşağı yada üst, her iki istikamete de değişimleri ölçer. kimi bir sayı kimi ise yüzdelik bir Oran olarak volatilite değer ölçümü yapılabilir.

Volatilite Nasıl Ölçülür?

Volatilite makul bir müddet boyunca yıllık haline getirilmiş getirilerin standart sapması hesaplanarak ölçülür. Hesaplamalarda tipik standart sapma ya da varyans süreçlerinin kullanılması kafidir. Her iki hesaplamada da pahaların yüksek olması, getirilerin ve fiyatların o kadar değişken olması manasına gelir. Yüksek değerli standart sapma ya da varyans hesaplamaları fiyatların geniş bir aralıkta seyredeceğini gösterirken düşük değer fiyatların dar aralıkta seyredeceğini ve birbirine yakın olacağını gösterir. Geniş aralıkta seyreden fiyatlar; belirsizliğin, riskin ve piyasaya güvensizliğin artması manasına gelir. Kısaca volatilite endeksi yükseldikçe piyasaya itimat azalır. Hızlı fiyat dalgalanması, volatilite olarak kabul edilir. 

Volatilite Çeşitleri Nelerdir?

Beş farklı biçimde karşımıza çıkar. Volatilite çeşitleri ise aşağıdaki üzeredir:

 • Fiyat Dalgalanması: Enstrümanın arz ve talebinde oluşan kuvvetli bir dalgalanma sonucunda fiyatta artış ve azalışlar meydana gelmektedir. Enstrümanın fiyatında oluşan agresif ve Birden dalgalanma volatilitenin bir çeşididir.
 • Hisse Senetleri: Üleş senetleri Fazla kırılgan enstrümanlardır. Gelişen pek Fazla sebepten etkilenirler. Bu sebepten Dolayı riskli enstrüman kategorisinde yer alır.
 • Tarihsel Volatilite: Bir yatırım enstrümanının nihayet bir yıldaki değişiklik ölçüsüne tarihi volatilite denir. Volatiliteyi anlamak için ilgili enstrümanın geçen yılki fiyatının değişim oranı ile bu yılki fiyatının değişim oranına bakılır.
 • Zımni Volatilite: Yatırımcının sahip olduğu enstrümanın gelecekte sahip olabileceğini düşündüğü oynayan düzeyine denir.
 • Volatilite Endeksi: İlgili piyasalarda gelişen kaygı endeksi olarak tanımlanır. Birinci olarak 1993 yılında hesaplanmaya başlanmıştır.

Volatiliteyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Volatilitesi hesaplanan eseri ve finans piyasalarını etkileyen her Öğe volatilite endeksini de etkilemektedir. Bu faktörler aşağıdaki üzeredir:

 • Arz talep
 • Ekonomi
 • Manipülasyon, beklenti ve spekülasyonlar
 • Medya ve skandallar
 • Şirketlerin haberleri ve aktüel gelişmeler
 • Savaşlar, terör olayları ve doğal afetler
 • Siyasi olaylar ve global çapta ilişkiler

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir