White Paper Nedir?

Altcoinler, Bitcoin, Canlı Kripto Para Piyasası, Coin Keşif, Fan Tokens, Genel, Metaverse ve NFT Kas 07, 2022 Yorum Yok

White Paper, bir şirket yahut kâr gayesi gütmeyen kurum tarafından bir eserin yahut hizmetin teknik özelliklerini tanıtmak için yayımlanan bilgilendirici bir evraktır.

White Paper Nedir?

White Paper, belli bir eser, hizmet, teknoloji yahut metodolojiyi teşvik etmek, var ve beklenen müşterilerin kararlarını etkilemeyi amaçlamaktadır. White paper, çoklukla potansiyel müşterileri muhakkak bir eser, hizmet, teknoloji yahut metodoloji hakkında daha Çok bilgi edinmeye yahut satın almaya ikna etmek için kullanılan satış ve pazarlama evrakları olarak yazılır. misal olarak Satoshi Nakamato’nun Bitcoin’i bir White Paper yayımlayarak duyurması verilebilir.

Birçok white paper, bir imalatçı ve bir toptancı yahut bir toptancı ve bir perakendeci ortasındaki B2B (business to business yani işletmeden işletmeye) pazarlama maksatları için tasarlanmıştır. Ayrıyeten White Paper, yeni bir eserin potansiyel kullanımlarını ve şirketlerdeki süreçlerin verimliliğini artırmaya nasıl Yardımcı olabileceğini tartışmak için teknoloji alanında da göze çarpmaktadır. Bilhassa kripto Nakit piyasasındaki her bir ICO, başarılı bir kampanya yürütebilmek için white paper’a gereksinim duyar. Bu bağlamda “white paper”, projenin çözmek istediği bir sorunun anne çizgilerini, tahlilini, eserlerinin detaylı tarifini, mimarisini ve kullanıcılarla nasıl etkileşime geçeceğini anlatan Değerli bir evraktır.

White Paper Nasıl Yazılır?

White Paper’ın birinci kısmı, ekseriyetle yasal İzah yapmak ve potansiyel kullanıcılara ihtarda bulunmak için kullanılır. Feragatname yazısı çoklukla bu kısımda yer alır. Yasalar gereği Bazen ülke vatandaşlarının bu projeye katılamayacağı ya da projeye yatırım yapılması durumunda katiyetle kâr getireceği üzere bir garanti verilmediğinin bu kısımda belirtilmesi değerlidir. White Paper’ın birinci kısmı, projenin çözmek istediği sorunu anne sınırlarını çizmek, bahsi geçen bu sorunun neden Kıymetli olduğunu açıklamak ve hatta sorunun çözülmemesi durumunda nasıl sonuçlar oluşacağına değinmek için kullanılmalıdır. Okuyucunun dikkatini çekmek Ehemmiyet taşımaktadır. Bu sebeple, belgeyi okumanın yararlarını ortaya sermek ve projeden ne bekleneceğine dair bir genel Görünüm sunmak mühimdir.

White paper, bütünüyle ele alındığında teknik bir dokumandır. Ekseriyetle 25 sayfa uzunluğunda hazırlanırlar. Teknik açıklamaların olduğu bu dokümanın, kolay kolay erişilebilir biçimde ve Biricik tıklamayla ulaşılabilen kısımlar halinde sunmak nihayet derece değerlidir. Okuyanı bilgilendirici ve yeterli yapılandırılmış “içindekiler tablosu” bulunmalıdır. Doküman içinde, proje hakkında derinlemesine İzah yapılır. Burada, potansiyel yatırımcılara var piyasa şartlarında tam olarak nerede konum alacağı açıklanır. En kıymetlisi, projenin ne olduğunu ve hangi etaplardan oluştuğu açıklanmalıdır.

Bu kısım içinde, projenin var hali hakkında detaylı bir İzah yer almalıdır. Prototiplerden elde edilen datalar, varsa birinci kullanıcı bilgileri, geliştirme stratejisi ve genel gayeler açıklanmalıdır. White paper’ın Aka kısmı projenin finansman bilgilerine ayrılmalıdır. Projenin neden kendi token’ına gereksinim duyduğunu, nasıl ve ne Vakit dağıtılacağını, ICO token’larının ne kadarla sonlu olacağını ve satışların ne Vakit başlayacağını net bir biçimde açıklanmalıdır.

Son olarak, White Paper içinde yalnızca projenin detaylı teknik açıklaması değil, birebir vakitte geliştirme sürecini açıklayan yol haritası da bulunmalıdır. istikbal 12 ila 24 ay için derinlemesine bir çalışma planı sunulmalıdır. White paper hazırlarken akademik stilde, resmi yazma lisanı kullanılmalıdır. Dokümanın Fazla açıklayıcı ve profesyonel tonda olması gerekmektedir. Geliştiriciler; projenin ayrılmaz ve en Kıymetli parçasıdırlar. Sunum dokümanında da bu isimlerden gereğince bahsedilmelidir. İsmi açıklanmayan geliştiricilere sahip bir ICO, Fazla Ender istisnalar dışında başarılı olamayacaktır..

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir