TradFi Nedir? Geleneksel Finans Teorisi

Altcoinler, Bitcoin, Canlı Kripto Para Piyasası, Genel, Metaverse ve NFT Oca 24, 2023 Yorum Yok

TradFi yahut klâsik finans, anne akım finansal sistemidir. Bu sistem üzerinde kurumlar aktiflik göstermektedir. Birtakım kurumlar, Örneğin bankaları, hedge fonları yahut aracı kurumları içerir.

TradFi (Geleneksel Finans) Teorisi Nedir?

TradFi, “geleneksel finans” manasına gelmektedir. Yani kurumların aktiflik gösterdiği anne akım finansal sistemi karşılar. TradFi, yüksek derecede merkezileştirmeye Denetim ile ferdî yatırımcıların, Otomatik Piyasa Yapıcılığa (AMM’ler) katılmak yahut flexUSD üzere araçlarla ticaret firmasına yatırım yapmak üzere kriptoda sunulan birçok finansal hizmetten dışlanması ile tanımlanır.

Geleneksel finans teorisi üç Temel varsayıma dayanır:

  1. Tüm beşerler rasyoneldir.
  2. Bireysel seçimler beklenen fayda teorisiyle tutarlıdır.
  3. İnsanlar alınan yeni bilgilere dayanarak fikirlerini ve inançlarını yanlışsız bir formda günceller.

Geleneksel Finans Teorileri

Geleneksel finans (TradFi) teorileri; Markowitz’in Çağdaş Portföy Teorisi ve onun temelleri üzerine inşa edilmiş olan kapital Varlıklarını Fiyatlama Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi’nden oluşmaktadır. Aktif Piyasalar Hipotezi ise klâsik piyasa varsayımlarının yapıtaşını oluşturmaktadır.

Modern Portföy Teorisi

Geleneksel Portföy Teorisi’ne nazaran yatırımcının emeli kabul edeceği bir risk seviyesinde yatırımın beklenen getirisini maksimize etmektir. Bu emele ulaşmak için birden Çok varlığı bir ortaya getirerek bir portföy oluşturur. Portföy oluşturmanın amacı
çeşitlendirme ile riski azaltmaktır. Klâsik portföy teorisi, çok çeşitlendirilmiş portföyü direktörün güç olduğu, Gerekli getiriyi sağlamayan taşınır değeri portföye dâhil etme mümkünlüğünün varlığı ve çok çeşitlendirmenin araştırma ve süreç maliyetlerini arttıracağı münasebetleriyle eleştirilmiştir.

Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli,

Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli, Markowitz’in aktif sonunun bittiği yerde başlar. Teorinin anne maksadı, çeşitlendirilmesi yeteri kadar gerçekleştirilmiş portföye eklenecek yeni bir varlığın, teorik olarak yanlışsız fiyatını, bu varlığın sistematik riskine nazaran hesaplamaktır. Varlığın sistematik riske olan hassasiyeti beta katsayısı ile ölçülür. Bu katsayı taşınır değerin beklenen getirisi ile risk derecesi ortasındaki bağlantıyı gösterir ve bu münasebet genel olarak doğrusaldır. Kısaca düşük betalar düşük getiri, yüksek betalar ise yüksek risk olarak yorumlanır.

Arbitraj Fiyatlama Teorisi

Teori 1976’da Stephan Ross tarafından SVFM’ ne alternatif olarak geliştirilmiştir. Biricik fiyat maddesine dayanan teorinin Temel fikri; Üleş senetlerinin beklenen getirisinin birbirinden Müstakil makroekonomik faktörler ile işletmeye ilişkin mikroekonomik faktörlere bağlı olduğudur. Portföy getirisinin modele iç edilen ilgili faktörlere hassasiyeti beta katsayısı ile ölçülür. Model aracılığıyla tespit edilen getiri oranı Üleş senedinin gelecekteki para akışlarının bugüne çevrilmesinde kullanılır. Teorik olarak hesaplanan fiyat bugünkü fiyattan farklı ise Vakit içerisinde arbitraj olgusu fiyatı hakikat düzeyine getirmektedir. Özet olarak AFT, betaları birebir olan iki portföyün getirilerinin de tıpkı olacağını varsaymaktadır.

Kriptoda TradFi

Streambed Media’nın Kurucu Ortağı ve iktisat muharriri Michael Casey, IMF’nin internet sitesinde yayınlanan makalesinde, klâsik finans ile merkeziyetsiz iktisat sistemlerinin Bir arada çalışması gerektiğini savunuyor. Ayrıyeten Aleni standartlar ve makul kurallarla bu iki modelin Bir arada gelişebileceğini belirtiyor.

Casey, merkeziyetsiz varlıklara TradFi’a fonksiyonellik kazandıran ve istikrar getiren kimi düzenleyicilerin entegre edilmesi gerektiğini vurgularken, DeFi ve kriptonun Aleni kaynaklı geliştirici topluluklarının teşvik ettiği finansal inovasyonla ele alınabileceğini kaydediyor.

Kriptoda TradFi uygulaması için nasıl bir yol izlenebileceğini de ayrıyeten bildiren Casey, makalesinde şu sözleri kullanıyor:

“Bitcoin’i Denetim altında tutamazsak, o Vakit Gaye onu yenilenebilir kaynaklara yahut fosil yakıt kaynaklarından uzaklaştırmak olmalıdır. kirli güç santralleri için sübvansiyonları kaldıran ve Bitcoin madencilerini toplulukları için en az kapasite eşikleri ile yenilenebilir sağlayıcılara uzun vadeli finansman taahhütleri sağlamaya ikna eden mantıklı güç siyasetlerinin vakti geldi.”

Michael Casey’nin “DEFI” AND “TRADFI” MUST WORK TOGETHER başlıklı makalesinin tamamına temas linkinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir